خدای من! گلهای آفتابگردان در روزهای ابری بلاتکلیفند مثل من و روزهای بی تو بودن...

سه ختم مجرب در توسل به حضرت ابالفضل العباس علیه السلام

ختم اول:

عالم محقق و دانشمند پرهیزگار محمد باقر خراسانی قاینی بیرجندی می نویسد : « ....در سفر سوم که برای زیارت مشرف شدم در خواب دیدم کسی می گوید که : هرگاه کسی متوسل شود به حضرت عباس علیه السلام به این لفظ « عبدالله ابالفضل دخیلک » حاجت او بر آورده شود . مکرر حوائج عظام عظام برای احقر روی داد و در آن ها متوسل شدم به آن حضرت به این طریق . این ذکر شریف را چگونه و چه مقدار باید گفت ؟ بهتر آن است که پاسخ این پرسش را نیز از خود جناب محمد باقر بیرجندی بشنویم : «....ثقه ای [ مردی که به اعتماد کامل داشته است ] خبر داد مرا حاجت مهمه ای بود ، از جده [ مادر بزرگ ] خود شنیده بودم که هرگاه برای حاجتی هفت شب چهارشنبه متوسل به حضرت عباس علیه السلام شده این ورد ذکر [ عبدالله ابالفضل دخیلک ]را در هر یک از آن شبها صد مرتبه بخواند ، حاجت او برآورده شود ، چنین کردم ، و در شب چهارشنبه هفتم بر وجه فوق العاده حاجتم برآورده شد (2

) » .

ختم دوم :

عالم محقق و مورخ متتبع حاج ملا هاشم خراسانی قدس سره می فرماید : « از ختوم مجربه است که اگر کسی در یک مجلس 133 بار بگوید : « یا کاشِفَ الکَربِ عَن وَجهِ الحُسَینِ اِکشف کَربی بحَقّ اَخیکَ الحُسَینِ »به عدد هندسه لفظ عباس (3) خداوند حاجتش را برآورده خواهد کرد

. »

نماز توسل به حضرت ابالفضل علیه السلام :

عالم ربانی آیت الله حاج شیخ محمد ابراهیم کلباسی قدس سره می نویسد : « ....از طرق [ و راه های ] توسل به آن حضرت نقل شده به خط مرحوم عمدة الفقهاء و المجتهدین شیخ العلماء الکلباسی رحمة الله علیه که برای رواشدن حاجات ، به نیت توسل به ابالفضل علیه السلام ، دو رکعت نماز بخواند ، در هر رکعت بعد از حمد ، به جای سوره صد مرتبه « یا حی یا قیوم » بگوید ، و بعد از نماز صدمرتبه بگوید : السلام علیک یا عباس ابن امیرالمومنین

» .

بعضی این نماز را از حضرت صادق صلوات الله علیه برای آن مظلوم نقل نمود ه اند (4

) .

1 –

کبریت احمر در شرائط منبر

.

 

2 –

 

خصائص العباسیه

.

 

3 –

 

حروف عباس بر طبق حساب ابجد 133 است ، و جالب اینکه بدانید ، لفظ باب الحسین نیز به حساب ابجد 133 می باشد

.

 

منبع : کتاب سقای معرفت 2ص 169 تا ص 170

.