خدای من! گلهای آفتابگردان در روزهای ابری بلاتکلیفند مثل من و روزهای بی تو بودن...

بدو بدو نرم افزار
نظرات ()

اضافه کردن لینک شما به favorites کاربر

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
var bookmarkurl="http://www.haraji.org"
var bookmarktitle="haraji.org"
function addbookmark(){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle)
}
</SCRIPT>
<TABLE border=0 width=800>
  <TR>
    <TD width=108><a href="javascript:addbookmark()">ADD FAVORIT</a> </TD>
    <TD width=676>
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

و دهها کد دیگر در ادامه مطلب


این کد ها برا ی لرزش سایت درست قبل از باز شدن کامله


<!------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!-------------------------------------------larzesh sait----------------------------------------------->
<!------------------------------------------Start  Code----------------------------------------------->
<!----------------------------------------hamkalam.com--------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------->

<!-- START CODE
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<script language=JavaScript>
<!-- Begin
function shake(n) {
if (parent.moveBy) {
for (i = 10; i > 0; i--) {
for (j = n; j > 0; j--) {
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,i);
}
}
}

}
// End -->
<!--
shake(1);
//-->
</SCRIPT>
<!-- END CODE

<!------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!------------------------------------------End   Code----------------------------------------------->
<!----------------------------------------hamkalam.com--------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------->

 

اینم کدیه که راست کیلید رو ممنوع میکنه

<!------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!-------------------------------------rast klick mamnoo------------------------------------------->
<!------------------------------------------Start  Code----------------------------------------------->
<!----------------------------------------hamkalam.com--------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<script language=javascript>
function noRightClick() {
if (event.button==2) {
alert('هنوز نیومده میخوای چکار کنی شیطون بلا!!!!')
}
}
document.onmousedown=noRightClick
</SCRIPT>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!------------------------------------------End   Code----------------------------------------------->
<!----------------------------------------hamkalam.com--------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------->

 

با این کد شما یه پر وانه متحرک تو سایتتون خواهید داشت  که برا خودش هر جا بخواد میره

<!------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------parvane motaharek------------------------------------------->
<!------------------------------------------Start  Code----------------------------------------------->
<!----------------------------------------hamkalam.com--------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title></title>
</head>
<body>
<p>
<script language="JavaScript1.2">

//specify path to cursor image
var cursorpath="http://www.sonycard20.com/fly2.gif"
if (document.layers)
{document.write("<LAYER NAME='PoInTeRs' LEFT=800 TOP=10><img src='"+cursorpath+"' width=17 height=22></LAYER>")}
else if (document.all){document.write("<div id='pOiNtErS' style='position:absolute;top:10px;left:10px;width:17px;height:22px;z-index:50'><img src='"+cursorpath+"' width=40 height=40></div>")}
count=-1;                                                      
move=1;
function Curve(){
abc=new Array(0,1,1,1,2,3,4,0,6,-1,-1,-1,-2,-3,-4,0,-6)
for (i=0; i < abc.length; i++)
{var C=Math.round(Math.random()*[i])}
howbend=abc[C];
setTimeout('Curve()',1900);
return howbend;
}
ypos=100;
xpos=100;
degree = 600;
function MoveRandom(){
PathBend=degree+=howbend;//ok!
y = 4*Math.sin(PathBend*Math.PI/180);
x = 6*Math.cos(PathBend*Math.PI/180);
if (document.layers){
ypos+=y;
xpos+=x;
document.PoInTeRs.top=ypos+window.pageYOffset;
document.PoInTeRs.left=xpos+window.pageXOffset;
}
else if (document.all){
ypos+=y;
xpos+=x;
document.all.pOiNtErS.style.top=ypos+document.body.scrollTop;
document.all.pOiNtErS.style.left=xpos+document.body.scrollLeft;
}
T=setTimeout('MoveRandom()',50);
}
function edges(){
if (document.layers){
if (document.PoInTeRs.left >= window.innerWidth-40+window.pageXOffset)degree=Math.round(Math.random()*45+157.5);
if (document.PoInTeRs.top >= window.innerHeight-30+window.pageYOffset)degree=Math.round(Math.random()*45-112.5);
if (document.PoInTeRs.top <= 2+window.pageYOffset) degree = Math.round(Math.random()*45+67.5);//OK!
if (document.PoInTeRs.left <= 2+window.pageXOffset) degree = Math.round(Math.random()*45-22.5);//OK!
}
else if (document.all)
{
if (document.all.pOiNtErS.style.pixelLeft >= document.body.offsetWidth-45+document.body.scrollLeft)degree=Math.round(Math.random()*45+157.5);
if (document.all.pOiNtErS.style.pixelTop >= document.body.offsetHeight-35+document.body.scrollTop)degree=Math.round(Math.random()*45-112.5);
if (document.all.pOiNtErS.style.pixelTop <= 2+document.body.scrollTop) degree = Math.round(Math.random()*45+67.5);//OK!
if (document.all.pOiNtErS.style.pixelLeft <= 2+document.body.scrollLeft) degree = Math.round(Math.random()*45-22.5);//OK!
}
setTimeout('edges()',100);
}
function starteffect(){
Curve();
MoveRandom();// onUnload="opener.gO()"
edges();
}
if (document.all||document.layers)
window.onload=starteffect
</script>
</p>
</body>
</html>


<!------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!------------------------------------------End   Code----------------------------------------------->
<!----------------------------------------hamkalam.com--------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------->

ساخت منوهای افکت دار

<style>
<!--
#wrapper{
position:relative;
height:30px
}

#wrapper2{
position:absolute
}

#coffeemenu03{
filter:revealTrans(Duration=1.5,Transition=12)
visibility:hide
}

 

 

 

 

 
:: برچسب‌ها: کدهای جاوا, نرم افزار, ترفند های وبلاگ نویسی, آموزش کامپیوتر
نویسنده : در جستجوی رهایی
تاریخ : یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
زمان : ۸:۱۳ ‎ق.ظ