چرا لازم است من مهارتهای زندگی بدانم ؟

چرا لازم است من مهارتهای زندگی بدانم ؟

مهارتهای زندگی یعنی :

ô توانائیهائی که با تمرین پیگیر و دائمی در ما پرورش می یابند و ما را برای روبرو شدن با کشمکشها و مسائل روزانه زندگی آماه می کنند .

ô افزایش توانائیهای روانی – اجتماعی و بالا بردن قدرت سازگاری  پایداری در مقابل مشکلات .

ô پیشگیری ازبه وجود آمدن عادتها و رفتارهائی که در بهداشت جسم و روان ما آسیب می رساند .

انواع مهارتهای زندگی

¶ توانائی تصمیم گیری :

پرورش این توانائی به ما کمک می کند تا بتوانیم به طور فعال و توانا در مورد رفتار و اعمال خود تصمیم بگیریم . برای انتخابهای خود به ذهن مان مهلت سنجیدن بدهیم و پس از ارزیابی صحیح نتیجه هر انتخاب به دور از هر گونه شتایزدگی یا تردید تصمیم بگیریم .

¶ توانائی خود آگاهی :

خود را بشناسیم یعنی با فکر کردن و مطالعه و بررسی دقیق آگاه شویم که نقاط قدرت و توانائی و نقاط ضعف و خواسته ها و ترسها و بیزاریهای ما چیست . با رشد و پرورش خود آگاهی می توانیم بفهمیم که تا چه حد تحت فشارهای بیرونی و درونی هستیم و چگونه با آنها کنار بیائیم .

¶ توانائی حل مسئله و مسئله گشائی :

مسائل مهم زندگی موضوعهائی که روزانه بعنوان مشکل یا مسئله برای هر یک از ما مطرح می شود اگر چنانچه حل نشده باقی بمانند فشارروانی ایجاد می کنند که هم به بدن ما آسیب می رساند و هم به روان و سلامت روان .

بنابراین لازم است روبرو شدن با مسائل زندگی و حل مناسب و منطقی آنها را یاد بگیریم و با افراد مطمئن و توانا مشورت نمائیم .

¶ توانائی تفکر خلاق :

یاد بگیریم که تسلیم محض نباشیم و با افکار و ایده های نو و جالب محیط زندگی خود را پویا و فعال کنیم . توانائی تفکر خلاق می تواند علاوه بر این که در برخوردبا مسائل و مشکلات ما را یاری کنند بلکه حتی هنگامی که مشکل خاصی هم وجود ندارد انسان یا سازگاری بیشتر به زندگی روزمره و فعالیتهای خود بپردازد .

¶ توانائی تفکر انتقادی :

با آموزش این مهارت یاد می گیریم در برخورد با ارزشهای نامناسب و ناسالم فشار گروه و افراد و اطرافیان و تاثیرات رسانه های گروهی مقاومت و پایداری داشته باشیم و از صدمه و آسیبهای مختلف در امان باشیم .

¶ توانائی روابط سالم با دیگران :

این مهارت و پرورش آن در برقراری روابط سالم با دیگران مارا توانا می سازد یعنی می توان با آگاهی و شناخت از حد و حدود متعادل نه زیاده روی و نه انزوا طلبی و گوشه گیری با افراد خانواده و محله و همسایه ها و همکلاسان و همسالان ارتباط برقرار کرد . روابط سالم و متعادل باعث رشد فردی و اجتماعی هر دو می شود.

¶ توانائی روبرو شدن با هیجانها :

این توانائی و مهارت را اگر در خود پرورش دهیم باعث می شود تا هیجانهای خود و دیگران را بشناسیم و اگر با حالات هیجانی مثل غم و خشم و شادی یا ترس روبرو شدیم بتوانیم با ابزار هیجان به روش مناسب رفتار کنیم .

¶ توانائی همدلی :

این مهارت کمک می کند که بتوان انسانهای دیگر را حتی وقتی با آنها بسیار تفاوت داریم بپذیریم و به ارزش انسانی آنها احترام بگذاریم و رفتارهای پذیرنده و حمایت کننده متعادل و مناسب داشته باشیم .

¶ توانائی مقابله با فشارهای روزانه :

همه ما در زندگی روزانه با فشارها و تنیدگی ها روبرو می شویم که با شناختن آنها می توانیم با روشهای درست آسیبهای آنها را به خودمان کم کنیم .

¶ توانائی خود نظم بخشی :

مهارتی که با خودشناسی و برنامه ریزی مناسب در تمام کارها و فعالیتهای روزانه پرورش می یابد .

از جمله نظم در ساعات خواب و بیداری نظم در انجام کارهای روزانه و تربیت بندی مناسب و متعادل آنها و نظم در غذا خوردن و استراحت کردن و انجام فعالیتهای ورزشی و تفریحی باعث تقویت و پرورش توانائیها و بروز استعدادهای ما می شود .

راستی چرا لازم است مهارتهای زندگی را بشناسیم و آنها را یاد بگیریم و در زندگی روزانه بکار بگیریم ؟!

چون ما انسانها در زندگی روزانه با انواع موضوعها و مسئله های مختلف روبه رو می شویم و برای به کارگیری هرچه بهتر استعدادهای خدادادی و اذت بردن سالم از زندگی این مهارتها به کمکمان می آید .

/ 0 نظر / 5 بازدید