اندیشه های زیبا


فردا همواره خواهد رسید و همیشه با روزهای دیگر متفاوت خواهد بود.همیشه با ضرب طبل خودتان حرکت کنید. مهم نیست که صدای آن چقدر ضعیف یا دور باشد.  هنری تورو

مسائل را در همان سطح آگاهی که به وجود آمده است نمی توان حل کرد. آلبرت انیشتین
ما به افرادی که در ورود به عرصه «غیر ممکن» تخصص دارند نیاز داریم. تئودور روتکی

در عـصر تغییرات مـسـتـمر، تنــها «یــادگیــرندگان» آیـنــده را به ارث خواهند برد. مابـقی خود را برای زندگی در دنـیایی مجهـز کـرده اند که دیگر وجـود نـــــدارد. اریک هوفر

فردا ، حتی بزرگ ترین شرکت ها نیز در معرض خطر هستند ، اگر در مورد آینده شان نیندیشیده باشند . پیتر دراکر

همیشه با ضرب طبل خودتان حرکت کنید. مهم نیست که صدای آن چقدر ضعیف یا دور باشد. ( هنری تورو)

زندگی مانند دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کرد. ( آلبرت انیشتین

/ 0 نظر / 6 بازدید