درس عشق...

قلب قرار گرفت.

این قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون به خاطر خون‎ آلوده ای که درجریان عمل جراحی دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شد و در بستر مرگ افتاد اواز  سراسر دنیا نامه هایی از طرفدارانش دریافت کرد‎.

یکی از طرفدارانش نوشته بود: چراخدا تورا برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرد؟

آرتور در پاسخش نوشت :  در دنیا  :

۵۰ میلیون کودک بازی تنیس را آغاز می کنند ،

 ۵میلیون یاد می گیرند که چگونه تنیس بازی کنند ،

۵۰۰هزارنفر تنیس را در سطح حرفه ای یاد می گیرند ،
 

۵۰هزارنفر پابه مسابقات ‏می گذارند ۵هزارنفر سرشناس می شوند ،

۵۰ نفربه مسابقات ویمبلدون راه پیدامی کنند ،

۴ نفربه نیمه نهائی می رسند و 2 نفر به فینال .


و آن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم
 

هرگز نگفتم خدایا چرا من؟
 
 

و امروز هم که از این بیماری رنج می کشم هرگز نمی توانم بگویم خدایا چرا من؟

/ 0 نظر / 9 بازدید