زندگی...

زندگی بافتن یک قالی است،

نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی،

نقشه را اوست که تعیین کرده ،

تو در این حین فقط می بافی،

نقشه را خوب ببین

نکند آخر کار قالیه زندگیت را نخرند...

/ 1 نظر / 10 بازدید
توپول خوش تيپ

سلامممممممممممممممم واقعاَ خوب نوشتیییییییییییی خانومییییییییییییییییییییییییی موفق باشییییییییییییییییییی [گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخن