اسرار راه رفتن

 از طرز راه رفتن و حرکات پا می توان به روحیه اشخاص و اخلاق آنها تا حدی پی برد، زیرا رفتار و اخلاق و حرکات در آن منعکس می گردد. اکنون شما می توانید عادات هر کس را از موارد زیر پیش بینی و درک کنید:
۱) اشخاصی که با گام های کوچک و اندام متمایل به جلو راه می روند، اخلاقی سطحی دارند و اغلب بی اراده اند.
۲) گام های کوچک و در عین حال آهسته از نیک نفسی و خوش خلقی حکایت می کند.
۳) قدم های بزرگ و تند، معرف بداخلاقی و ستیزه خوئی است.
۴) اشخاص خودپسند و مغرور پاشنه پا را محکم به زمین می کوبند، مثل این که با زمین هم عداوت و دشمنی دارند.
۵) اشخاص نومید و بی سرو صدا، پاهای خود را روی زمین می کشند.
۶) قدم های ملایم از اخلاق ساده و بی آلایش شخص حکایت می کند.
۷) اشخاصی که از کنار دیوارها راه می روند، اخلاقی ساده دارند و از غرور تکبر بدور هستند.

/ 0 نظر / 3 بازدید