* **وقت اضافی برای خدا** *

 حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم! *

*    **
**چقدر خنده داره*
*  *

*که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمون به وقت اضافی می‌کشه لذت می‌بریم و از
هیجان تو *

* ** *

*پوست خودمون نمی‌گنجیم اما وقتی مراسم دعا و نیایش طولانی‌تر از حدش می‌شه
شکایت *

* ** *

*می‌کنیم و آزرده خاطر می‌شیم!** *

*  *

*چقدر خنده داره** *

* ** *

*که خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته اما خوندن صد سطر از پرفروشترین کتاب
رمان *

* ** *

*دنیا آسونه!** *


*چقدر خنده داره*
*که سعی می‌کنیم ردیف جلو صندلی‌های یک کنسرت یا مسابقه رو رزرو کنیم اما به
آخرین صف *

* ** *

*نماز جماعت یک مسجد تمایل داریم!** *

*  *

*چقدر خنده داره** *


*که برای عبادت و کارهای مذهبی هیچ وقت زمان کافی در برنامه روزمره خود پیدا
نمی‌کنیم اما *

* ** *

*بقیه برنامه‌ها رو سعی می‌کنیم تا آخرین لحظه هم که شده انجام بدیم!**

**چقدر خنده داره** *


*که شایعات روزنامه ها رو به راحتی باور می‌کنیم اما سخنان قران رو به سختی
باور می‌کنیم! *


*چقدر خنده داره *


*که همه مردم می‌خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد پیدا کنند و یا کاری در راه
خدا انجام بدند به *

* ** *

*بهشت برن!**

**چقدر خنده داره** *


*که وقتی جوکی رو از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل به دیگران ارسال می‌کنیم به
سرعت آتشی که *

* ** *

*در جنگلی انداخته بشه همه جا رو فرا می‌گیره اما وقتی سخن و پیام الهی رو
می‌شنویم دو برابر *

* ** *

*در مورد گفتن یا نگفتن اون فکر می‌کنیم!*

*خنده داره *


*اینطور نیست؟**

دارید می‌خندید؟

دارید فکر می‌کنید؟

این حرفا رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشید که او خدای
دوست داشتنی ست.

 *

*آیا این خنده دار نیست که وقتی می‌خواهید این حرفا را به بقیه بزنید خیلی‌ها
را از لیست خود *

*  *

*پاک می‌کنید؟ به خاطر اینکه مطمئنید که اونا به هیچ چیز اعتقاد ندارند. *

*  *

*این اشتباه بزرگیه اگه فکر کنید دیگران اعتقادشون از ما ضعیف تره *

* ** *

/ 0 نظر / 6 بازدید